Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE
Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede functioneaza in baza
autorizatiei de functionare in vigoare.

Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede are aprobata conform
Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.8134/2016 urmatoarea structura:

Sectia I PNF - 91 paturi , din care :
sectia I pneumoftiziologie Rosiorii de Vede (30 paturi),
din care 6 paturi TBC-MDR;
sectia I pneumologie Rosiorii de Vede (61 paturi);
Sectia II PNF - 90 paturi , din care :
sectia II pneumoftiziologie Rosiorii de Vede (40 paturi),
din care 6 paturi TBC-MDR;
sectia II pneumologie Rosiorii de Vede (50 paturi);
cu un total de 181 de paturi spitalizare continua si
10 paturi spitalizare de zi;

laborator analize medicale Rosiorii de Vede;
laborator radiologie si imagistica medicala Rosiorii de Vede;
compartiment explorari functionale Rosiorii de Vede;
compartiment endoscopie bronsica ;
compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale ;
farmacie cu circuit inchis Rosiorii de Vede;
dispensar TBC Rosiorii de Vede;
dispensar TBC Videle ;
ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinet de pneumologie ;
camera de garda ;
aparat functional .
    Laboratoarele cat si farmacia deservesc atat paturile cat si ambulatoriul .
   
    Documente si informatii referitoare la organizare , functionare pot fi accesate aici :

contract colectiv de munca pe anii 2019-2021

regulament intern 2022
regulament intern 2020
regulament de organizare si functionare
regulament de organizare si functionare 2024
ghidul noului angajat
regulament acordare vouchere de vacanta an 2022

statul de functii: 2016
statul de functii: 2017
statul de functii: 2019
statul de functii: 2020
statul de functii: 2021
statul de functii: 2022
statul de functii: 2023

Informatii referitoare la situatia comparativa a evolutiei personalului, lista nominala cu personalul medical din fiecare serviciu medical, precum si gradul profesional al personalului medical.


Informatii cu privire la echipa medicala a spitalului.

Lista nominala cu personalul medical din fiecare serviciu medical precum si gradul profesional al personalului medical.

Tabelul cu salariatii - martie 2018,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.
Tabelul cu salariatii - septembrie 2018,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.
Tabelul cu salariatii - martie 2019,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.
Tabelul cu salariatii - septembrie 2019,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.
Tabelul cu salariatii - martie 2020,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.
Tabelul cu salariatii - septembrie 2020,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.
Tabelul cu salariatii - martie 2021,conform art.33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta decizionala.ORGANIGRAMA anul 2016

ORGANIGRAMA anul 2017

ORGANIGRAMA anul 2019

ORGANIGRAMA anul 2020

ORGANIGRAMA anul 2021

ORGANIGRAMA anul 2023

ORGANIGRAMA anul 2024

Consiliul de etica, chestionar de feedback:


COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI
Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !