Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE
Solicitarea informatiilor de interes public se face in baza urmatoarelor prevederi legislative:
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
-HG nr.123/2002 cuprinzand normele de aplicare ale acesteia

Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001.

Formular pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative
Lista cu documentele de interes public:
   -actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede;
    -structura organizatorica, atributiile sectiilor/compartimentelor, serviciilor, birourilor, programul de functionare, programul de audiente al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede;
    -numele si prenumele persoanelor din conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede si al persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;
    -coordonatele de contact ale Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
    -sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
    -programele si strategiile proprii;
    -lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
    -raport anual de aplicare a Legii nr.544/2001;
    -modalitatile de contestare a deciziei Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Buletinul informativ al informatiilor de interes public.

Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  
Extras din Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
Date de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat prin decizie interna, inregistrat ca DPO la ANSPDCP:
-adresa de e-mail: pnfrosiori@yahoo.com, tel. 0247406085

Declaratii de avere si de interese ale personalului institutiei publice:

Declaratii de avere 2024:
    Declaratie anuala:
    Bene Carmen
    Chirita Corina
    Costea Monica
    Costea Monica - 30 de zile de la incetare
    Marin Valeria
    Melintescu Buga Ilie
    Neagu Ionela
    Necsuleasa Ionela
    Nedelea Adelina
    Oancea Virginia
    Oanta Elena
    Parvan Veronica
    Pindaru Florina
    Popescu Ionela
    Radu Gabriela
    Savescu Laurentiu
    Stircu Dana Florentina
    Toba Luciana
    Varsa Marius
    Declaratie anuala membru CA:
    Nedelea Adelina
    Varsa Marius
   

    Declaratii de interese 2024:
    Declaratie anuala:
    Bene Carmen
    Chirita Corina
    Costea Monica
    Costea Monica - 30 de zile de la incetare
    Marin Valeria
    Melintescu Buga Ilie
    Neagu Ionela
    Necsuleasa Ionela
    Nedelea Adelina
    Oancea Virginia
    Oanta Elena
    Parvan Veronica
    Pindaru Florina
    Popescu Ionela
    Radu Gabriela
    Savescu Laurentiu
    Stircu Dana Florentina
    Toba Luciana
    Varsa Marius
    Declaratie anuala membru CA:
    Nedelea Adelina
    Varsa Marius
       
   


        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna august 2021 si in prezent, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.2269*1430 = 1754.4670 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna ianuarie 2023 si in prezent, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic este de 266.83 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0360*1657 = 1716.652 lei .
       
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2023 , precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
   
        Situatia platilor (ultima executie bugetara)
        Transparenta decizionala - situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii (anul 2020: - septembrie 2020martie 2020,)
        Transparenta decizionala - situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii (anul 2021: - septembrie 2021martie 2021,)
        Transparenta decizionala - situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii (anul 2022: - septembrie 2022martie 2022,)
        Transparenta decizionala - situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii (anul 2023: - septembrie 2023martie 2023,)
        Transparenta decizionala - situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii (anul 2024: - septembrie 2024martie 2024,)
        Bilant contabil (ultimul bilant contabil)

        Cheltuielile spitalicesti lunare sunt raportate pe site-ul ministerului sanatatii la sectiunea monitorizare cheltuieli spitale (conform machetelor aprobate prin ordin al MS si al MFP, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public precum si situatia arieratelor inregistrate) .
Datele pot fi studiate accesand link-ul : http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/centralizator
Accesand link-ul :  http://infrastructura-sanatate.ms.ro/formulare?id=233  se faciliteaza accesul pacientilor beneficiari ai serviciilor medicale la platforma informatica on-line a Ministerului Sanatatii privind implementarea prevederilor OMS nr.1502/2016 in legatura cu chestionarele de evaluare ale mecanismului de feed-back al pacientului.

        Modele de cereri/formulare tipizate.
        -formular de avertizare in interes publicBULETINUL DE PRESA

    Reguli generale pentru acces mas-media.
    Puteti citi ultimul articol aparut in presa locala (ziarul Teleormanul) aici .
   
    Informatii noi din judetul Teleorman, din publicatiile de presa pot fi obtinute accesand:
    -informatia de Teleorman
    -cronica de Teleorman
    -exploziv news Teleorman
    -ziarul Teleormanul
    -ziarul contrapunct
    -impact news Teleorman
    -Teleorman news
    -liber in Teleorman

            
    Bugetul de venituri si cheltuieli :  anul 2019 , anul 2020 , anul 2021

    Bilantul contabil la 31.12.2019
    Bilantul contabil la 31.12.2020
    Bilantul contabil la 31.12.2021
   
    Contul de executie bugetara la 31.12.2019 (venituri si cheltuieli).
    Contul de executie bugetara la 31.12.2020 (venituri si cheltuieli).
    Contul de executie bugetara la 31.12.2021 (venituri si cheltuieli).


    PROGRAME SI STRATEGII PROPRII

    Planul de dezvoltare

    Planul strategic al spitalului

    Planul de imbunatatire al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientilor

    Obiective si programe de calitate

    Plan de integritate
        -decizie interna plan de integritate
        -declaratie SNA
        -anexa inventar de masuri preventive

    Ghid privind regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese

    Certificat de acreditare ciclul II de acreditare, suplimentul certificatului
   

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI