Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE

17 SEPTEMBRIE 2019 - ZIUA MONDIALA A SIGURANTEI PACIENTULUI!       
                                                                                                                                                ANUNT SOLICITARE SPONSORIZARE!
                                                                                                                                                ANUNT CONCURS PAZNIC!
                                                                                                                                                Borderou analiza dosare concurs paznic.
                                                                                                                                                Rezultat proba scrisa concurs paznic.
                                                                                                                                                Rezultat final concurs paznic.
PREZENTAREA  UNITATII  SANITARE                                                           
                                                                                                                                   
    1.Date de identificare:                                                                                                          
    Denumirea: SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE                                                             
    Adresa: Rosiori de Vede, Teleorman, str. Aviatiei nr.1                                                                           
    Telefon/fax: 0247406085, 0247406095                                                                                      
          Tip de spital: -de specialitate pneumoftiziologie (MONOSPECIALITATE)                           
                                                                                                                                                      
     2.Cladirea :                                                                                                                                            
     Tip de cladire: -pavilionar
     Spitalul este compus din 4 pavilioane cu legaturi de comunicare intre ele formand un tot unitar.
     In cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede exista dispensarul TBC Rosiori  si dispensarul TBC Videle ca subunitati proprii ale spitalului.
     Suprafata desfasurata a cladirii -   5640 (mp), suprafata utila  5390 (mp).
Spitalul are instalatie centrala de apa compusa din: put forat, bazin de apa suspendat, bazin semiingropat pentru apa, casa pompelor, retea exterioara, retea interioara de apa.
Unitatea are canalizare cu statie proprie de epurare.
Incalzire: cu centrala proprie;  combustibil folosit- CLU.
Unitatea este racordata la sistemul energetic national iar pentru situatii de avarie este dotata cu un grup electrogen propriu.
Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede s-a mutat in locatia noua in cursul lunii decembrie 2009 , cu spatii, utilitati si dotari corespunzatoare beneficiind de o investitie de aproximativ 40 milioane RON.
Pentru investitia Spital TBC 181 paturi a ramas de finantat in anul 2010 o valoare de 9.146,36 mii lei din care lucrari urgente ar insemna:
-    punere in functiune grup electrogen: 100.000 lei
-    realizarea unei retele de curent separat alternativ
-    put forat, alimentare apa, filtre pentru put, pompa alimentare apa
-    echipamente cu montaj statie de epurare (neutralizator, filtre)
-    impermeabilizare subsol
-    amenajare peisagistica pentru suprafata de 3,8 ha
-    amenajare corp C
-    finalizare corp ABCD
-    dotari+alte cheltuieli

    3.Structura pe sectii de specialitate si numar de paturi conform OMS nr. 8134/30.06.2016:
Total paturi: 181 spitalizare continua si 10 paturi spitalizare de zi
Din care:
a)    in sectii medicale:  -91 paturi-sectia I pneumoftiziologie, din care
                                   -24 paturi cpt.TBC, 6 paturi cpt.TBC-MDR, 61 paturi pneumologie    
                                   -90 paturi-sectia II pneumoftiziologie, din care
                                   -34 paturi cpt.TBC, 6 paturi cpt.TBC-MDR, 50 paturi pneumologie
                                   -181 paturi spitalizare continua- total, din care
                                   -58 paturi cpt.TBC, 12 paturi cpt. TBC-MDR, 111 paturi pneumologie
Structura este urmatoarea: sectia I pneumoftiziologie, sectia II pneumoftiziologie, farmacie, sterilizare, dispensare TBC: Rosiori de Vede si Videle, laborator analize medicale, compartiment bronhologie, compartiment prevenire si control infectii nozocomiale, ambulatoriu de specialitate al spitalului -cabinet pneumologie, aparat functional.
4.Numar laboratoare de analize medicale- 1
5.Numar laboratoare de radiologie si imagistica medicala - 1 in incinta spitalului
6.Numar laboratoare de explorari functionale - 1
7.Dotarea cu aparatura medicala :
8.Spitalul are o farmacie cu un singur punct de lucru, cu circuit inchis.
9.Unitatea are bucatarie proprie cu personal propriu de specialitate.
10.Unitatea are spalatorie proprie cu personal propriu.
11.Dotarea cu calculatoare:                                                                                                        
1.Numar total de calculatoare din spital:25
din care: -la cpt. Financiar-Contabil: 4
              -la cpt. Statistica evaluare medicala: 2
              -la cpt. RUNOS: 2
              -la birou I,SMC: 4
              -achizitii publice: 1
              -secretariat: 1
              -bloc alimentar: 1
              -radiologie: 2
              -farmacie: 3
              -laborator: 5
              -la camera de garda din spital: 1
              -la disp.TBC Rosiori si Videle: 6
              -sectia I pneumoftiziologie: 6
              -sectia II pneumoftiziologie: 5
2.Numar specialisti in informatica in spital: 3, din care 3 cu studii superioare
3.Nr.persoane din spital utilizand tehnica de calcul: 39.
12.In unitatea noastra functioneaza o singura linie de garda.
13.Personalul: numar posturi aprobate = 162 posturi , dintre care ocupate = 132 posturi
Personalul                                                                     
a)medici, din care:9/6
-rezidenti:4/4
b)farmacist:1/1
c)personal de specialitate din comp. paraclinice:       
-medic de laborator: 1/1
-chimist: 2/2
d)personal mediu sanitar:       
-asistent medical: 49/44
-asistent de farmacie: 2/2
-asistent de radiologie: 2/2
-asistent de laborator: 4/4
-asistent de dietetica: 1/1
-asistent SPLIAAM: 1/1
-sora medicala:2/2
-statistician medical:2/1
e)personal sanitar auxiliar:       
-infirmiera:20/17
-spalatoreasa:3/2
-ingrijitoare curatenie:16/16
f)personal TESA, din care:       
-cu studii superioare: 10/8
-cu studii medii: 3/3
-muncitori:23/21
14.Ambulatoriul de specialitate al spitalului:
    Ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului se afla situat in aceeasi locatie noua a spitalului.
15.Informatii referitoare la institutii partenere pe diverse programe.
16.Informatii referitoare la programe in care institutia este parte.
17.Informatii privind asociatii pentru ingrijiri si asistenta postspitalizare.
18.Informatii privind conditiile de internare , serviciile medicale oferite si privind externarea
19.Informatii privind drepturile si obligatiile pacientului pe timpul spitalizarii.
20.Informatii privind modalitatile de acces ale pacientilor catre spital: transportul pacientilor si personalului se realizeaza cu autoturismele proprii.
21.Informatii privind localizarea spitalului , harta de acces.  Link-ul este urmatorul:   https://www.google.fr/maps/place/Pulmonary+Disease+Hospital,+DJ612A,+Romania/@44.1059793,24.9784566,14.63z/data=!4m2!3m1!1s0x40adae79f947dfaf:0x791eb6e725f5405d?hl=en

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI