Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE
Programul anual al achizitiilor publice - an 2022

Centralizatorul achizitiilor publice pe semestrul I din anul 2021
Centralizatorul achizitiilor publice pe anul 2021
Contracte de achizitie publica de peste 5000 euro pe anul 2021

Anunturi achizitii publice:
-Invitatie de participare+documentatie de atribuire - Achizitie servicii de paza pe anul 2018
    Clarificare servicii de paza pe anul 2018.
    Notificare servicii de paza pe anul 2018.


Legislatie


Noutati Legislative
Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 - privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
Ordinul nr. 1826 din 12 noiembrie 2008 - privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala


Legislatia pacientului
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - privind drepturile pacientului
Legea nr. 104 din 27 martie 2003 - privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului
Ordonanta de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 - privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


Legislatia medicala
Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 - privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor
Legea nr. 118 din 2 mai 2007 - privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa
Ordinul nr. 810 din 9 mai 2007 - privind aprobarea Listei preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordinul nr. 220 din 15 mai 2007 - privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate


Legislatia medicilor rezidenti
Legea nr. 463 din 4 noiembrie 2004 - pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar
Ordonanta nr. 12/2008 - privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Ordinul nr. 918 din 6 mai 2008 - pentru aprobarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie.
Legislatia achizitiilor publice
    OUG . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii
    OUG.  30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice
    OUG.  19/2008 privind codul de procedura fiscala
    HG   925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice
    HG   1660/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace electronice
    HG   71/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune prevazute prin OUG 34/2006
    HG   198/2008 privind modificarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace electroniceLegislatie specifica unitatilor sanitare: www.lexmed.ro


Legislatie afisata pe site-ul CNAS: www.casan.ro sectiunea legislatie


Legislatie afisata pe site-ul MS: www.ms.ro sectiunea legislatie

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI