Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului.
Pretuieste-ti sanatatea !

MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE
Bugetul anului 2022 - aprobat prin hotararea nr.55/31 martie 2022 a C.J. Teleorman astfel :

Pentru anul 2022 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede a avut prevazut
un plan de venituri in suma de 20909 mii lei, din care:
- venituri din contract CJAS : 6768 mii lei    
- venituri din prestari de servicii si alte activitati  : 475 mii  lei     
- subventii de la Bugetul de Stat pt.finantare investitii  : 0 mii lei    
- subventii de la bugetele locale pt.finantare cheltuieli curente  :  1000 mii lei  
- subventii de la bugetele locale pt.finantare cheltuieli de capital  : 245 mii lei
- venituri din contract incheiat DSP -  venituri proprii MS : 0 mii lei 
- venituri din contract incheiat DSP - buget de stat : 2671 mii lei
- subventii din FNUAS pentru acoperire cresteri salariale: 9750 mii lei


si un plan de cheltuieli de 20909 mii lei, din care:
- I. cheltuieli curente : 20664 mii lei din care :    
- cheltuieli de personal  : 17048 mii lei    
- cheltuieli bunuri si servicii : 3404 mii lei    
- alte cheltuieli (burse) : 212 mii lei
-II. Active nefinanciare : 245 mii lei    


        In cursul anului 2009 tarifele cu care au fost decontate facturile de servicii medicale au ramas nemodificate din decembrie 2008 .
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) a fost de 128,13 lei .
Tariful pe un caz acut rezolvat a fost de 1236,25 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman din luna aprilie 2010 pina in luna mai 2011 tarifele au fost :
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) este de 202 lei .
Tariful pe un caz acut rezolvat este de 1400 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna iunie 2011, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) este de 209.50 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 0.8704*1433 = 1247.2832 lei .  
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna ianuarie 2012, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) este de 209.50 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 0.8433*1444 = 1217.7252 lei .
Incepand cu luna iulie 2012 tariful pentru un caz acut este de :  ICM*TCP = 0.8346*1444 = 1205.1624 lei .    
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna aprilie 2013, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 37 zile) este de 200.20 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0264*1380 = 1416.4320 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna iunie 2014, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 37 zile) este de 200.20 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0414*1380 = 1437.1320 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna mai 2015, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 31.59 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0588*1430 = 1514.0840 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna iulie 2016, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 33.33 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.1095*1430 = 1586.5850 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna aprilie 2017, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 33.66 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.1261*1430 = 1610.3230 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna mai 2018 si pina la 31.07.2021, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 33.66 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0869*1430 = 1554.2670 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna august 2021, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata de spitalizare 52.32 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.2269*1430 = 1754.4670 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna ianuarie 2023, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata de spitalizare 52.32 zile) este de 266.83 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.2269*1657 = 2032.970 lei .

        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2016, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2017, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2018, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite incepand cu data de 01.08.2021, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite incepand cu data de 01.01.2023, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.

        Cheltuielile spitalicesti lunare sunt raportate pe site-ul ministerului sanatatii la sectiunea monitorizare cheltuieli spitale (conform machetelor aprobate prin ordin al MS si al MFP, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public precum si situatia arieratelor inregistrate) .
Datele pot fi studiate accesand link-ul : http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/centralizator
Accesand link-ul :  http://infrastructura-sanatate.ms.ro/formulare?id=233  se faciliteaza accesul pacientilor beneficiari ai serviciilor medicale la platforma informatica on-line a Ministerului Sanatatii privind implementarea prevederilor OMS nr.1502/2016 in legatura cu chestionarele de evaluare ale mecanismului de feed-back al pacientului.
BULETINUL DE PRESA

    Puteti citi ultimul articol aparut in presa locala (ziarul Teleormanul) aici .
   
    Informatii noi din judetul Teleorman, din publicatiile de presa pot fi obtinute accesand:
    -informatia de Teleorman
    -cronica de Teleorman
    -exploziv news Teleorman
    -ziarul Teleormanul
    -ziarul contrapunct
    -impact news Teleorman
    -Teleorman news
    -liber in Teleorman

    Contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Teleorman : anul 2021 .
    Contractul cu Directia de Sanatate Publica Teleorman: anul 2021  .
        
    Bugetul de venituri si cheltuieli : anul 2019 , anul 2020 , anul 2021

    Bilantul contabil la 31.12.2019
    Bilantul contabil la 31.12.2020
    Bilantul contabil la 31.12.2021
   
    Contul de executie bugetara la 31.12.2019 (venituri si cheltuieli).
    Contul de executie bugetara la 31.12.2020 (venituri si cheltuieli).
    Contul de executie bugetara la 31.12.2021 (venituri si cheltuieli).

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI