Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului .
Pretuieste-ti sanatatea !
MINISTERUL SANATATII
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
ROSIORII DE VEDE
Bugetul anului 2015 - aprobat prin hotarare a C.J. Teleorman astfel :

Pentru anul 2015 Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede a avut prevazut
un plan de venituri in suma de 10641 mii lei, din care:
- venituri din contract CJAS : 4698 mii lei    
- venituri din prestari de servicii si alte activitati  : 32 mii  lei     
- subventii de la Bugetul de Stat pt.finantare investitii  : 5000 mii lei    
- subventii de la bugetele locale pt.finantare cheltuieli curente  :  170 mii lei   
- venituri din contract incheiat DSP -  venituri proprii MS : 59 mii lei 
- venituri din contract incheiat DSP - buget de stat : 682 mii lei


si un plan de cheltuieli de 10727 mii lei, din care:
- I. cheltuieli curente : 5727 mii lei din care :    
- cheltuieli de personal  : 4012 mii lei    
- cheltuieli bunuri si servicii : 1700 mii lei    
- alte cheltuieli (burse) : 15 mii lei
-II. Active nefinanciare : 5000 mii lei    


        Datorita eforturilor deosebite ale intregului personal al spitalului s-au realizat indicatori peste valoarea de contract astfel :
- anul 2010 , dupa descentralizare : 1107205,20 lei ;
- anul 2011 : 1685874,56 lei ;
- anul 2012 , primele 6 luni : 682567,53 lei .
In cursul anului 2009 tarifele cu care au fost decontate facturile de servicii medicale au ramas nemodificate din decembrie 2008 .
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) a fost de 128,13 lei .
Tariful pe un caz acut rezolvat a fost de 1236,25 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman din luna aprilie 2010 pina in luna mai 2011 tarifele au fost :
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) este de 202 lei .
Tariful pe un caz acut rezolvat este de 1400 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna iunie 2011, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) este de 209.50 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 0.8704*1433 = 1247.2832 lei .  
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna ianuarie 2012, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 40 zile) este de 209.50 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 0.8433*1444 = 1217.7252 lei .
Incepand cu luna iulie 2012 tariful pentru un caz acut este de :  ICM*TCP = 0.8346*1444 = 1205.1624 lei .    
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna aprilie 2013, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 37 zile) este de 200.20 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0264*1380 = 1416.4320 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna iunie 2014, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 37 zile) este de 200.20 lei .
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0414*1380 = 1437.1320 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna mai 2015, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 31.59 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.0588*1430 = 1514.0840 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna iulie 2016, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 33.33 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.1095*1430 = 1586.5850 lei .
        Dupa negocierea tarifelor cu CJAS Teleorman incepand cu luna aprilie 2017, tarifele sunt:
Tariful pe zi de spitalizare pentru un caz cronic (durata optima de spitalizare 33.66 zile) este de 230 lei , plata la zile efective de spitalizare realizate pe fiecare luna.
Tariful pentru un caz acut este de: ICM*TCP = 1.1261*1430 = 1610.3230 lei .
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2016, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.
        Serviciile medicale oferite in cursul anului 2017, precum si tarifele decontate de CJAS Teleorman sunt afisate in spital la loc vizibil.

   
        Cheltuielile spitalicesti lunare sunt raportate pe site-ul ministerului sanatatii la sectiunea monitorizare cheltuieli spitale (conform machetelor aprobate prin ordin al MS si al MFP, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public precum si situatia arieratelor inregistrate) .
Datele pot fi studiate accesand link-ul : http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/centralizator
Accesand link-ul :  http://infrastructura-sanatate.ms.ro/formulare?id=233  se faciliteaza accesul pacientilor beneficiari ai serviciilor medicale la platforma informatica on-line a Ministerului Sanatatii privind implementarea prevederilor OMS nr.145/2015 in legatura cu chestionarele de evaluare ale mecanismului de feed-back al pacientului.


BULETINUL DE PRESA

    Puteti citi ultimul articol aparut in presa locala (ziarul Teleormanul) aici .
   
    Veniturile nete ale salariatilor 2010 : aprilie 2010 , mai 2010 , iunie 2010 , iulie 2010 , august 2010 , sept.2010. oct.2010,noi.2010, dec.2010.
    Veniturile nete ale salariatilor 2011 : ian.2011, feb.2011, mar.2011, apr.2011, mai.2011, iun.2011, iul.2011, aug.2011, sep.2011,oct.2011,noi.2011, dec.2011.
    Veniturile nete ale salariatilor 2012 : ian.2012 , feb.2012 , mar.2012 , apr.2012 , mai 2012 , iun.2012 , iul.2012 , aug.2012 , sep.2012 , oct.2012 , noi.2012 , dec.2012 .
    Veniturile nete ale salariatilor 2013 : ian.2013 , feb.2013 , mar.2013 , apr.2013 , mai.2013 , iun.2013, iul.2013 , aug.2013 , sep.2013 , oct.2013 , noi.2013 , dec.2013.
    Veniturile nete ale salariatilor 2014 : ian.2014 , feb.2014 , mar.2014 , apr.2014 , mai.2014 , iun.2014, iul.2014 , aug.2014 , sep.2014 , oct.2014 , noi.2014 , dec.2014.
    Veniturile nete ale salariatilor 2015 : ian.2015 , feb.2015 , mar.2015 , apr.2015 , mai.2015 , iun.2015, iul.2015 , aug.2015 , sep.2015 , oct.2015 , noi.2015 , dec.2015.

    Contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Teleorman : anul 2009 , anul 2010 , anul 2011 , anul 2012 , anul 2013 , anul 2014 , anul 2015 .
    Contractul cu Directia de Sanatate Publica Teleorman: anul 2013 , anul 2014 , anul 2015  .
        
    Bugetul de venituri si cheltuieli : pe anul 2009 , anul 2010 , anul 2011 , anul 2012 , anul 2013 , anul 2014 , anul 2015.

    Balanta si bilantul contabil la 31.12.2014.

    Ultima executie bugetara poate fi studiata aici .

COPYRIGHT BY PNF  ROSIORI